Glasräcke - designa och köp glasräcke online från -ClickitUp

Glasräcken

Ett glasräcke – flera varianter

Gemensamt för våra glasräcken är att de alla har den unika design och innovativa konstruktion som ClickitUp® är ett signum för. För att matcha behov och placeringar har anpassningar gjorts och flera varianter av glasräcke har vuxit fram.

Vi har glasräcke för markplan, för balkongen och för placering innanför befintligt räcke. Och vi har med och utan det övre höjbara glaset som originalutförandet ClickitUp® har.

Glasräcke – för markplan

Våra varianter av glasräcke för placering där utfallsrisk ej förekommer. Båda varianterna i standardmått går att beställa i vår webshop – Bygg ditt räcke

CiU®Fixed

Glasräcke som är 1100 mm högt och går att beställa antingen i våra standardmått eller med kundanpassade mått. Maxbredd är 1800 mm. Finns som rak sektion och som dörr. Läs mer om CiU®Fixed

ClickitUp®

Höj och sänkbart glasräcke som nedsänkt är 1100 mm högt och i upphöjt läge är 1900 mm. Finns både i standardmått och kundanpassat. Maxbredd är 1800 mm. Finns som rak sektion och dörr. Läs mer om ClickitUp®

Glasräcke som vindskydd runt din utemiljö
höj och sänkbart glasräcke glasar in balkongen

Glasräcke – för balkongen

Våra varianter av glasräcke för användning där utfallsrisk förekommer är godkända för att monteras 2 m eller mer över marken. Räckena uppfyller de hårdaste testkraven på marknaden. Läs mer om kvalitet här

CiU®Balcony Fixed

Glasräcke som är testat och godkänt för att monteras på balkong. Höjden är 1100 mm och maxbredden per sektion är 1500 mm. Säljs kundanpassat. Glasräcket har lamellglas som är 8,76 mm härdat . Finns som rak sektion. Läs mer om CiU®Balcony Fixed

ClickitUp®Balcony

Höj och sänkbart glasräcke som är testat och godkänt för att monteras på balkong. Räcket säljs kundanpassat, maximalt breddmått är 1500 mm per sektion. Det nedre fasta lamellglaset är 8,76 mm härdat och den övre rörliga delen består av 6 mm härdat glas. I nedfällt läge är glasräcket 1100 mm högt och upphöjt har det en totalhöjd på 1900 mm. Finns som rak sektion. Läs mer om ClickitUp®Balcony

Glasräcke
– innanför befintligt räcke

Glasräcke för placering innanför befintligt räcke finns i två utförande, ClickitUp®Inside400 och ClickitUp®Inside1100. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt. Läs mer om ClickitUp®Inside

ClickitUp®Inside400

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av befintligt täckande räcke. Det nedre glaset är 400mm högt för att ansluta till ovandelen av befintligt räcke. Höjden på stolparna är 1100 mm, vilket blir höjden på glasräcket när det är nersänkt. Upphöjt är glasräcket 1900 mm. Säljs kundanpassat med maxbredd 1500 mm. Finns som rak sektion.

ClickitUp®Inside1100

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av befintligt räcke som inte är täckande. Det nedre glaset är 1100 mm, vilket är höjden på glasräcket nersänkt. Upphöjt är glasräcket 1900 mm. Säljs kundanpassat med maxbredd 1500 mm. Finns som rak sektion.

höj och sänkbart glasräcke innanför  befintligt balkongräcke

ClickitUp® has a design and construction that is design protected.
Copyright © 2015 ErgoSafe AB. All rights reserved