Kontakta oss direkt
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

ClickitUp Glasräcken

Altanräcke i glas

Ett glasräcke – flera varianter

Gemensamt för våra glasräcken är att de alla har den unika design och innovativa konstruktion som ClickitUp® är ett signum för. För att matcha behov och placeringar har anpassningar gjorts och flera varianter av glasräcke har vuxit fram.

Vi har glasräcke för markplan, för balkongen och för placering innanför befintligt räcke. Och vi har med och utan det övre höjbara glaset som originalutförandet ClickitUp har.

Glasräcke – för markplan

Våra varianter av glasräcke för placering där utfallsrisk ej förekommer.

CiUFixed

Glasräcke som är 1100 mm högt och går att beställa antingen i våra standardmått eller med kundanpassade mått. Maxbredd är 2000 mm. rak sektion, dörr och som välvt hörn. Läs mer om CiUFixed

ClickitUp

Höj och sänkbart glasräcke som nedsänkt är 1100 mm högt och i upphöjt läge är 1900 mm. Finns både i standardmått och kundanpassat. Maxbredd är 2000 mm. rak sektion, dörr och som välvt hörn. Läs mer om ClickitUp

 Standardsektioner av CiUFixed och ClickitUp beställer du enklast i vår webshop eller får offert via Bygg ditt räcke. Du kan också fylla i offertförfrågan för att få pris på ditt glasräcke

Glasräcke – för balkongen

Våra varianter av glasräcke för användning där utfallsrisk förekommer är godkända för att monteras 2 m eller mer över marken. Räckena uppfyller de hårdaste testkraven på marknaden. Läs mer om kvalitet

CiUBalcony Fixed

Glasräcke som är testat och godkänt för att monteras på balkong. Höjden är 1100 mm och maxbredden per sektion är 1800 mm. Säljs kundanpassat. Glasräcket har lamellglas som är 8,76 mm härdat . Finns i rak sektion och som välvt hörn. Läs mer om CiUBalcony Fixed

ClickitUpBalcony

Höj och sänkbart glasräcke som är testat och godkänt för att monteras på balkong. Räcket säljs kundanpassat, maximalt breddmått är 1800 mm per sektion. Det nedre fasta lamellglaset är 8,76 mm härdat och den övre rörliga delen består av 6 mm härdat glas. I nedfällt läge är glasräcket 1100 mm högt och upphöjt har det en totalhöjd på 1900 mm. finns i rak sektion och som välvt hörn. Läs mer om ClickitUpBalcony

Standardsektioner av ClickitUpBalconyFixed och ClickitUpBalcony beställer du enklast i vår webshop. Du kan också fylla i offertförfrågan för att få pris på ditt glasräcke!

Glasräcke
– innanför befintligt räcke

Glasräcke för placering innanför befintligt räcke finns i två utförande, ClickitUpInside400 och ClickitUpInside1100. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt. Läs mer om ClickitUp®Inside

ClickitUpInside400

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av befintligt täckande räcke. Det nedre glaset är 400mm högt för att ansluta till ovandelen av befintligt räcke. Höjden på stolparna är 1100 mm, vilket blir höjden på glasräcket när det är nersänkt. Upphöjt är glasräcket 1900 mm. Säljs kundanpassat med maxbredd 1500 mm. Finns som rak sektion.

ClickitUp®Inside1100

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av befintligt räcke som inte är täckande. Det nedre glaset är 1100 mm, vilket är höjden på glasräcket nersänkt. Upphöjt är glasräcket 1900 mm. Säljs kundanpassat med maxbredd 2000 mm. Finns som rak sektion.