CiU®Inside1100 är varianten med höj och sänkbart glas som kan placeras innanför ett befintligt godkänt balkongräcke som inte är heltäckande. Som exempel kan nämnas smidesräcke, vajerräcke eller balkongräcke med rörprofiler. Oavsett vilket balkongräcke som redan finns så skall det vara godkänt för placering där utfallsrisk förekommer.

 

Genom att placera CiU®Inside1100 innanför det befintliga räcket skapas möjlighet för en vindstilla balkong med utsikt. Det nedre fasta glaset är 8 mm härdat glas och den övre rörliga delen är av 6 mm härdat glas.

 

CiU®Inside1100 finns i standardmått men går också att beställa som måttanpassade sektioner. Maxbredden är 1500 mm. Upphöjt är CiU®Inside1100 1900 mm högt. Det nedre fasta glaset är 1100 mm och detta är också höjden på sektionen när den är i nedsänkt läge. Aluminiumprofilerna är som standard naturanodiserade. Som tillval mot kostnadstillägg görs dom svartanodiserade alternativt lackas i valfri RAL kulör.