Kvalitet -ClickitUp

Kvalitet

Kvalitet och säkerhet i fokus

Som ett framåtsträvande företag är kvalitetsfrågor ständigt i fokus hos oss på ErgoSafe, företaget bakom ClickitUp®glasräcke. Vi har flera olika produktgrupper som ställer höga krav på oss som leverantör, krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara dessa krav har vi valt att certifiera oss enligt SS EN-1090 som är ett EU direktiv som hanterar bärande konstruktioner i stål och aluminium samt tillhörande komponentval och tillverkningsprocesser. Därför finns det en prestandadeklaration på ClickitUp®Balcony (prestandadeklaration). All utveckling och produktion sker i vår nya produktionsanläggning i Halmstad, Sverige.

TESTER
Våra balkongvarianter av ClickitUp® är testade hos RISE enligt SS-EN12600:2002 tungstöt, testprotokoll, samt enligt British Standard BS6180.
Se film inspelad i vår utvecklingsenhet som visas ovan.

I samarbete med Sika genomförs livscykeltest på samtliga limförband för att säkerställa funktion och hållfasthet. Testerna sker löpande och utförs flera gånger per år i Sikas laboratorium.

För att säkerställa funktion och kvalite har vi även byggt ett eget testlabb där vi genomför belastningstester av ingående komponenter samt tung stöt.

CE-märkning, byggstandard & tester

CE-MÄRKT
Höj och sänkbart ClickitUp® är CE-märkta enligt maskindirektivet som är ett Europa-direktiv 2006/42/EG

BBR
Vi följer svenska Boverkets byggregler (BBR). För glas i byggnader BBR 8:35 glas i byggnader som hanterar säkerhets samt utfallsrisker.

Medlemskap

Glasbranschföreningen

Sedan många år så är ErgoSafe associerad medlem i GBF.

Glasbranschföreningen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett femtiotal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Balkongföreningen

Som ett led i ErgoSafes kvalitetsarbete ansökte företaget 2016 om medlemskap i Balkongföreningen Norden och blev samma år invald som medlem.

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. För att säkerställa att ErgoSafe efterlever samtliga kvalitet och säkerhetskrav är företaget medlemmar i Balkongföreningen.

ClickitUp® has a design and construction that is design protected.
Copyright © 2015 ErgoSafe AB. All rights reserved