Bostadsrätt

När du vill vädersäkra din balkong utan bygglov

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av annat räcke. ClickitUp®Inside är en lösning som ger möjligheten att eftermontera ett vindskydd i glas innanför redan befintligt räcke.

Med det höj och sänkbara glasräcket ClickitUp®