Produktark -ClickitUp

Produktark

Glassrekkverk for bakkeplan

ClickitUp®
glassrekkverk som kan senkes og heves

CiU®Fixed
fast glassrekkverk

Glassrekkverk for balkong

ClickitUp®Balcony
glassrekkverk som kan heves og senkes

CiU®Fixed/Balcony
fast glassrekkverk

Glassrekkverk innenfor eksisterende rekkverk

ClickitUp®Inside
glassrekkverk som kan heves og senkes